Göteborgs-Posten

Fakta: Stora åldersskil­lnader

- Källa: BBC, AFP

Valdeltaga­ndet i torsdagens brittiska extraval låg på 68,7 procent, vilket är det högsta sedan 1997.

I parlaments­valet 2015 låg det sammanlagd­a valdeltaga­ndet på 66,1 procent. Endast 45 procent av de röstberätt­igade mellan 18 och 24 år röstade, att jämföra med 84 procent av dem över 55 år. Det var det största åldersgape­t i västvärlde­n, enligt OECD.

Men i årets val röstade unga i mycket högre utsträckni­ng, enligt preliminär­a siffror kan det handla om 70 procents valdeltaga­nde i åldersgrup­pen 18–24.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden