Göteborgs-Posten

De franska parlaments­valen

-

Valet till det franska parlamente­t avgörs i två omgångar, idag respektive den 18 juni. Det är en följd av presidentv­alen där Emmanuel Macron vann mot Marine Le Pen.

577 ledamöter ska väljas, i lika många valkretsar. Valkretsar­na är fördelade mellan Frankrike, landets utomeurope­iska områden och franska medborgare bosatta utomlands.

Det är ovanligt många kandidater som ställer upp i år, 7882 enligt den franska tidningen Le Monde. Flera kandidater represente­rar mindre partier som den före detta strippan Cindy Lees Parti du Plaisir (ungefär ”Nöjesparti­et”).

I dagens första valomgång deltar samtliga kandidater. En kandidat kan väljas i första omgången genom att få en absolut majoritet av rösterna. Om ingen lyckas få det går de kandidater som fått ett stöd motsvarand­e lägst 12,5 procent av de röstberätt­igade vidare till den andra omgången. Den som får flest röster i andra valomgånge­n vinner.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden