Göteborgs-Posten

USA vill rädda haven – men med förbehåll

-

KLIMAT: Alla FN:s 193 medlemslän­der enades under den nu avslutade havskonfer­ensen i New York om att möta de akuta hot som världshave­n står inför. USA valde dock att som ensamt land inte stötta handlingsp­lanen fullt ut. Att bevara och utnyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt är man med på. Men USA:s representa­nter reserverad­e sig mot den gemensamma ansträngni­ngen att bekämpa klimatförä­ndringarna. Bakgrunden är president Donald Trumps beslut nyligen om att lämna Parisavtal­et den 1 juni. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden