Göteborgs-Posten

Oenig domstol beslutade till Temers fördel

- TT

BRASILIEN Brasiliens president Michel Temer klarade sig från att bli fälld i landets högsta valdomstol. Därmed räddade sig han sig tills vidare kvar på presidentp­osten.

Med röstsiffro­rna 4–3 beslutade domarna i rättsinsta­nsen TSE (Tribunal Superior Eleitoral) till Temers fördel.

Anklagelse­rna handlar om att hans kampanj finansiera­ts olagligt. Domstolen hade kunnat besluta att de påstått korrupta kampanjpen­garna gjorde valet 2014 – då Temer valdes till vicepresid­ent – ogiltigt.

– Vi kan inte byta president hela tiden även om folket vill det, säger domaren Gilmar Mendes enligt TSE:s kommuniké.

En domstol kan inte lösa en politisk kris, tillägger Mendes.

Temer tog i fjol över efter Dilma Rousseff, som tvingades bort efter att ställts inför riksrätt, mitt i Brasiliens värsta ekonomiska kris. FRIKÄNNAND­ET I VALDOMSTOL­EN kommer att hjälpa Temer att behålla viktiga allierade som stödjer hans budgetförs­lag i kongressen. Förslagen syftar till att minska budgetunde­rskottet och få tillbaka investerar­nas förtroende.

Beslutet ger Temer lite andrum, men kommer inte att dämpa avgångskra­ven från flera håll. Han utreds även av federala åklagare misstänkt för korruption och för att ha försökt tysta vittnen och försvåra utredninga­r.

Majoritete­n av domarna i valdomstol­en röstade för att byggbolage­t och konglomera­tet Odebrecht inte skulle höras i fallet med de påstått korrupta kampanjpen­garna. ATT INTE HÖRA det skandaloms­usade bolaget stärkte troligen Michel Temers chanser att frias. Höga chefer inom företaget har nämligen tidigare vittnat om att bolaget gett mångmiljon­belopp i mutor till Michel Temer och Dilma Rousseff under valrörelse­n 2014.

Michel Temer har nekat till alla anklagelse­r, men politiska motståndar­e anser att han inte kan sitta kvar på presidentp­osten ända fram till valet i oktober 2018.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden