Göteborgs-Posten

Trumps svärson ute på hal is

-

far mycket nära och som har kontor i Vita huset för att kunna stötta dagligen. Paret Kushner – som har tre små barn – var med på Donald Trumps första utlandsres­a både som medarbetar­e och familjemed­lemmar. JARED KUSHNER HAR en liknande bakgrund som Ivanka. Hans far Charles är fastighets­mogul i New York och New Jersey. Men i motsats till Trump lyckades han inte krångla sig ur sina svindlande affärer utan satt i fängelse i två år för skattebrot­t och olagliga kampanjbid­rag till demokratis­ka politiska kandidater.

 ??  ?? INDRAGEN I RYSSLANDSH­ÄRVAN. Jared Kushner är gift med Trumps dotter Ivanka som står sin far mycket nära och som har kontor i Vita huset för att dagligen
INDRAGEN I RYSSLANDSH­ÄRVAN. Jared Kushner är gift med Trumps dotter Ivanka som står sin far mycket nära och som har kontor i Vita huset för att dagligen

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden