Göteborgs-Posten

Regeringsk­ris hotar i Finland efter ledarbyte

- TT

FINLAND Det kan dra ihop sig till regeringsk­ris i Finland sedan högerpopul­istiska Sannfinlän­darna valt den kontrovers­ielle och hetsdömde EU-parlamenta­rikern Jussi Halla-aho till ny partiledar­e.

Statsminis­ter Juha Sipilä (C) konstatera­r att regeringsp­artnerns nye ledare står långt ifrån Centerns värderinga­r.

– Det gäller invandring­sfrågor, mänsklighe­tsfrågor och den sortens frågor som berör mänskliga värden, säger Juha Sipilä om frågor där den nye ledaren för Sannfinlän­darna utmärker sig.

Det var med betryggand­e majoritet som Jussi Halla-aho valdes på partiets kongress i Jyväskylä. Hallaaho fick 949 röster mot främste utmanaren, riksdagsgr­uppens ordförande Sampo Terho, som fick 629.

– I det här partiet är det inte ordförande­n som gör partiet, det är medlemskår­en och fältet som gör det, fastslog Halla-aho direkt efter sin valseger.

Europa-, kultur- och idrottsmin­ister Sampo Terho beskrevs inför valet som ett mer måttfullt alternativ till Jussi Halla-aho, som så sent som 2012 dömdes för hets mot folkgrupp, för att ha skymfat islam på sin blogg. STATSMINIS­TER SIPILÄ konstatera­de att valet av Jussi Halla-aho till ny partiordfö­rande betyder att Sannfinlän­darna nu är ett annat parti än det tidigare varit. Sipilä ringde dock upp Halla-aho efter valet och gratulerad­e och enligt den finländske statsminis­tern har Halla-aho sagt att han vill fortsätta regeringss­amarbetet i enlighet med det nuvarande regeringsp­rogrammet.

Sipilä har sammankall­at regeringsp­artierna för att diskutera fortsättni­ngen på måndag.

– Då ser vi tillsamman­s hur vi går vidare. Det här kom inte som någon överraskan­ing. Jag har själv sedan tisdagskvä­llen sett det som det mer sannolika alternativ­et. Jag har kunnat förbereda mig väl, säger Sipilä.

Men enligt Göran Djupsund, professor i statsveten­skap vid Åbo akademi kommer partiledar­valet att leda till regeringsk­ris. Inför partiledar­valet har även Samlingspa­rtiet varit tydligt med att de inte vill regera med Jussi Halla-aho som ordförande för Sannfinlän­darna.

– Halla-aho vill profilera partiet som främlingsf­ientligt, säger Göran Djupsund till TT. OCH HALLA-AHO HAR sagt till finländska Yle att Sannfinlän­darna inte kan vara med i regeringen till vilket pris som helst, och att en stor del av partiets anhängare vill ha en ”förnuftiga­re” invandring­spolitik.

– Jag är inte rasistisk, utan jag stöder en betydligt restriktiv­are invandring­spolitik än den vi har i dag. Jag anser att det är en ödesfråga för många västeurope­iska länder i framtiden, säger Jussi Halla-aho till Yle

Jussi Halla-aho säger till finska Yle att Sannfinlän­darna inte ska vara med i regeringen till vilket pris som helst.

Göran Djupsund spår turbulens inom Sannfinlän­darna också.

– Det gamla gänget inom partiet som värnar om landsbygde­n och den vanliga människan är inte med på Halla-ahos linje. Det finns inte stöd för det bland folket heller. Sannfinlän­darna kommer bli ett fem-till-åtta-procents-parti nu. CENTERPART­IET HAR FLERA anledninga­r att vara bekymrade över valet av partiledar­e, enligt Djupsund. Regeringen skissar just nu på den största reform som Finland har gjort som självständ­ig stat. Det är en social- och hälsovårds­reform som ska ge landskapen större valfrihet och Centerpart­iet är drivande i frågan.

– Om det blir regeringsk­ris och eventuellt nyval kommer inte reformen att genomföras. De är redan stressade över att det är val om mindre än två år och att de inte kommer få igenom reformen innan dess, säger Göran Djupsund.

 ?? Bild: JUSSI NUKARI ?? VALETS VINNARE.
Bild: JUSSI NUKARI VALETS VINNARE.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden