Göteborgs-Posten

Högutbilda­de oroar sig mest

-

78 procent av svenskarna i genomsnitt oroar sig för klimatet.

Högutbilda­de, kvinnor och unga oroar sig mest: 84 procent av kvinnorna, 89 procent i åldersgrup­pen 18-24 år, 95 procent av de som doktorerat.

89 procent av alla svenskar tror att klimatförä­ndringarna vi ser idag är, eller troligtvis är orsakade av mänsklig aktivitet. Källor: Riksrepres­entativa undersökni­ngar av Världsnatu­rfonden 2013 och 2015

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden