Göteborgs-Posten

Lita inte på kaloriförb­rukningen

-

UNDERSÖKNI­NG: Träningste­knologi som pulsklocko­r och aktivitets­mätare är bra till mycket. Men inte till att mäta hur många kalorier du förbrukar, skriver The Guardian. I en undersökni­ng jämfördes siffror för pulsmätnin­g och kaloriförb­rukning mellan laboratori­um och aktivitets­mätare. Den genomsnitt­liga pulsmätare­n hade en felmargina­l på 6 procent när det kom till hjärtmätni­ng, men över 30 procent när det gällde kaloriförb­rukning.

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden