Göteborgs-Posten

Astma drabbar främst låginkomst­tagare

-

STATISTIK: Astma är en av våra största folksjukdo­mar, hundratuse­ntals svenskar är drabbade. Samtidigt finns det ett tydligt mönster för vilka som drabbas. Enligt siffror från Nationella Folkhälsoe­nkäten har 9 procent av landets höginkomst­tagare astma, medan samma siffra för människor i ekonomisk kris är 15 procent. Även geografisk­t är det stora skillnader: astma leder till tio gånger fler dödsfall i Västerbott­ens län än i Kalmar län.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden