Göteborgs-Posten

Därför prioritera­r föräldrar bort träning

-

UNDERSÖKNI­NG: En ny undersökni­ng om träningsva­nor visar att sju av tio mammor avstår träning för att i stället prioritera hushållsar­bete. För pappornas står hushållsar­betet däremot bara för hälften av de inställda träningspa­ssen. I männens fall är anledninge­n ofta – i 29 procent av fallen – att man vill ägna sig åt sina hobbies. Det kan jämföras med mammorna, som bara prioritera­r hobbies före träning i elva procent av fallen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden