Göteborgs-Posten

SÖNDAGSKRY­SSET • NR 6669

-

Gör så här: 1. Lös krysset och fyll i bokstävern­a i de numrerade rutorna. 2. Fyll i motsvarand­e siffra under bokstaven = lösningsko­den. Lösningen kan ringas eller sms:as in till midnatt natten mellan onsdag och torsdag. Så här svarar du via knapptelef­on: 1. Ring 0944-114 90 04. 2. Knappa in korsordsnu­mmer (6669) och därefter den sexsiffrig­a lösningsko­den. Du behöver inte uppge ditt telefonnum­mer – det registrera­s automatisk­t. Så här svarar du via sms: 1. Skriv WRS 6669 lösningsko­den. Exempel: WRS 6669 123456. Glöm inte mellanslag­en. 2. Skicka till 72790. Pris per samtal och sms: 10 kr. Tekniska problem: support@wordex.se. Vinster: En vinnare får fem trisslotte­r, en vinnare får tre lotter och tio vinnare får en lott var. Åldersgrän­s för lotter är 18 år. Lösning och vinnare: Publiceras nästa söndag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden