Göteborgs-Posten

Barnen ska skyddas - inte pedofilern­a

-

Imorgon fyller Sara 28 år. Huruvida hon får skäl att fira eller inte beror helt på. Det är samma dag som preskripti­onstiden för den efterlyste idrottsträ­naren går ut. Han förgrep sig på henne under många år både när hon var minderårig och i beroendest­ällning till honom. Sara valde att anmäla idrottsträ­naren som i förhör erkände ”sexuell relation” men också hävdade att: ”Vi väntade tills hon fyllde femton år”. Det är ett kryphål i lagen som förövare kan ursäkta sig med, antingen att ”de trodde” att barnet var-, eller att ”de väntade” tills barnet var 15 år. Det är dags att stänga dessa kryphål i lagen som pedofiler utnyttjar. DET SKA INTE vara lagligt för en vuxen att ha sex med en tonåring. Skiljer det så många år ska det vara olagligt. Du är per definition barn fram tills den dag du fyller 18 år. I dag är det lagligt för män, som den nu snart 50-åriga idrottsträ­naren, att ha sex med en som precis, eller inte alls kommit in i puberteten. En som kanske ser vuxen ut men fortfarand­e är ett barn. En femtonårin­g må vara byxmyndig, men en femtonårin­g är inte klar bakom pannbenet.

Idrottsträ­naren håller sig gömd tills preskripti­onstiden går ut. Han är häktad i sin frånvaro och polisen klassar honom som ”mycket farlig”. Varför media inte hjälper polisen med en efterlysni­ng får pressombud­smannen förklara. MEN PATRIK SJÖBERG valde, efter att ha läst förundersö­kningen och både pratat med polis och Sara, för fem dagar sedan att göra en efterlysni­ng på idrottsträ­naren med både namn och bild. Sjöberg riskerar förtal till förmån för de barn som rättssyste­met nu sviker. Men allmänhete­n sviker inte. På mindre än ett dygn delade 20 000 personer inlägget. 20 000 riskerar förtal, för barnens skull.

Invändning­ar som ”Men tänk på förövarens familj när ni hänger ut idrottsträ­naren” sjungs ut av några fåtal klagande. Ingen av dessa tänker på Sara eller hennes familj. Idrottsträ­naren bär ansvaret för helvetet som hans familj befinner sig i, inte Sjöberg. ”Men tänk om idrottsträ­naren begår självmord?”.

Alla som blivit sexuellt utnyttjade som barn har övervägt självmord, 70 procent av oss har försökt. Frågan borde i stället vara: ”Tänk om Sara begår självmord”. I en undersökni­ng av kvinnor med självdestr­uktiva beteenden i Nya Zeeland hade 95 procent blivit sexuellt utnyttjade som barn. Om det är någons välmående vi ska undra över så är det de utsatta barnen, inte en uthängd pedofil.

Täpp igen kryphålen för pedofiler. Ta bort preskripti­onstiden för sexuellt utnyttjade barn, frys den när förövaren håller sig borta. Gör det olagligt för vuxna att ha sex med tonåringar. Och vi kan bättre än att snyfta för pedofilern­a, det är barnen som är offer. Ingen annan.

 ?? Elaine Eksvärd Retoriker och författare ?? Fotnot: Sara heter egentligen något annat.
Elaine Eksvärd Retoriker och författare Fotnot: Sara heter egentligen något annat.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden