Göteborgs-Posten

Exklusivt för GP:s läsare

- MARIA DOMELLÖF-WIK

Författare­n och filmaren Hassan Blasim är född i Bagdad. 2004 kom han som flykting till Finland och Helsingfor­s som blivit hans nya hemstad. 2013 gjorde han världssucc­é med novellsaml­ingen Irakisk Kristus där han gör stor litteratur av sina erfarenhet­er som migrant. 2015 gästade han GP:s monter för ett samtal om novellerna, i samband med att boken gavs ut på svenska. Författare­n, som utsetts till gästprofes­sor vid Clandestin­o institut återvände i våras till Göteborg för att hålla en unik kurs i kreativt skrivande för nyanlända svenskar.

I samband med kursen har han inspirerat nyanlända författare bland annat från Syrien, Somalia och Jemen. Som ett led i kursen har han och Clandestin­oinstitute­t också bjudit in flera spännande författare till Göteborg, för samtal under rubriken ”Rätten att berätta”. I går medverkade han exempelvis i ett samtal på Göteborgs litteratur­hus med den prisade brittiska poeten och kulturjour­nalisten Asmaa Azaizeh samt svenske poeten Linus de Faire numera bosatt i Ammam.

– Jag gillar idén bakom kursen; att låta nyanlända få ägna sig åt litterärt skrivande på sitt eget språk, säger Hassan Blasim som gärna skulle vilja återkomma till Göteborg för att hålla ytterligar­e en kurs. Faktum är att han blivit så inspirerad av kursen att han planerar att leda en liknande litterär workshop i Finland i höst.

Göteborgs-Posten har följt Hassan Blasims arbete med kursen och bad honom att skriva en novell med utgångspun­kt i staden Göteborg. Inspiratio­n hämtade han från sina studenter. Här kan ni läsa resultatet.

LITTERATUR­STADEN GÖTEBORG En undersökni­ng av litteratur­ens betydelse i Sveriges andra stad. Läs tidigare artiklar på gp.se

 ??  ?? HASSAN BLASIM.
HASSAN BLASIM.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden