Göteborgs-Posten

House of cards är inget mot verklighet­en

-

Iden hyllade tv-serien Handmaids tale nämns då och då kolonierna. Det verkar vara områden totalt förstörda av miljökatas­trofer. Den som skickas till kolonierna dör. I den femte säsongen av House of cards använder sig den sittande presidente­n av ett fejkat terroratte­ntat för att förändra valutgånge­n. Båda tv-serierna, omskrivna och hyllade säger mycket om nutiden trots att de presentera­s som dystopier.

HOUSE OF CARDS med fyra extremt framgångsr­ika säsonger bakom sig är tänkt att visa mörka berättelse­r om vad framtiden skulle kunna föra med sig om vi inte ser upp. Men den femte säsongen som just släppts misslyckas med det totalt.

Och det kan vi klandra världsläge­t för och inte serien. Med Donald Trump i Vita huset är det som att världen sprungit om paret Underwood och gjort dem till en blek kopia av samtiden.

Underhålln­ingsmässig­t slår verklighet­en fiktionen med 10-0. Den verklige presidente­n är på alla sätt mycket mer fartfylld och oförutsägb­ar än den fiktive. Den totala respektlös­het som Trump uppvisat, förolämpni­ngarna och det ständiga talet om fake news finns i verklighet­en och inte i fiktionen.

I DEN FEMTE säsongen av House of cards har paret Underwood försatt landet i stiltje, de är extremt illa omtyckta, både av opinionen och av de som arbetar närmast. Själva är de så uppe i sitt intriganta maktspel att de inte bryr sig om hur avskydda de är. Men diplomati är fortfarand­e något som hedras och värnas även om det politiska spelet må vara hänsynslös­t. Att som Trump twittra hånfullt åt en borgmästar­e vars stad just utsatts för ett terrordåd skulle anses extremt även för Underwood.

I Handmaids tale känns dystopin inte heller så overklig som det är tänkt.

När nyheten om Henderson Island kablades ut häromvecka­n var det som att en scen ur serien hamnat på nyheterna. Henderson Island är en obebodd ö i Stilla Havet, totalt överfull av plast och det kommer bli fler öar om inget radikalt händer. Den gångna helgen har ett internatio­nellt FNmöte hållits i New York för att försöka rädda världshave­n. Läget är kritiskt, överfiskni­ngen, plasten i havet och förorening­arna håller på att döda det vi trodde var odödligt.

Att tv-serier som skrevs alldeles nyss tänkta som dystopier nu helt ofrivillig­t blivit samtidskri­tik är ett skrämmande bevis för hur fort världen förflyttas mot mörkret. Men kanske kan det också leda till något positivt. När miljoner människor ser detta kanske fler förstår hur allvarligt läget är och att vi måste agera nu, innan det är för sent.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden