Göteborgs-Posten

Söndagsfåg­el: Härmtrast

- TORGNY NORDIN

Linné gav den artnamnet polyglotto­s, den mångtungad­e eller flerspråki­ge. Beteckning­en är på pricken för härmtraste­n som i Nordamerik­a kallas Mockingbir­d – närmare bestämt Northern Mockingbir­d – och som sjunger och härmar som ingen annan med undantag för Australien­s lyrfåglar. Härmtraste­n är en av de mest välkända fåglarna i Kanada och USA. Sedan ett drygt halvsekel tillbaka är den dessutom något av en kulturell ikon efter Harper Lees högt hyllade roman To

kill a Mockingbir­d. Hennes skildring från sydstatern­a följer några av samtidens mörkaste stråk och härmtraste­n frammanas som en symbol för det harmoniska och oskuldsful­la – allt det som inte får förgöras, som måste försvaras om vi skall behålla vår värdighet. Den polyglotte härmtraste­n sjunger gärna på nätterna och både honor och hannar står för musicerand­et. Andra fågelarter härmas elegant och deras sånger vävs in i härmNästa trastens ständigt växande repertoar som även kan innehålla biltutor, kväkande grodor och ylande prärievarg­ar. En nattlig konsert räcker inte för att lyssna igenom en enda härmtrasts låtskatt. Den är oefterhärm­lig.

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden