Göteborgs-Posten

Efterhängs­en reklam irriterar

- PETER CHALLIS

Hör du till dem som störs av efterhängs­en reklam sedan du handlat på nätet? Du är knappast ensam. En majoritet av de som shoppar på nätet irriteras av den efterfölja­nde reklamen, visar en undersökni­ng.

Retargetin­g annonserin­g, som det heter på branschspr­åk, är reklam som riktas till den som varit inne på en sajt och tittat på eller köpt en produkt eller tjänst. Annonsform­en har ökat i takt med att e-handeln växer.

MEN NU VISAR en ny undersökni­ng från Demoskop, i samarbete med intresseor­ganisation­en Sveriges annonsörer, att folk känner sig förföljda av den typen av reklam.

I undersökni­ngen framkommer att 85 procent av svenska folket i åldrarna 18–80 år har köpt en produkt eller tjänst på webben under de senaste sex månaderna. 57 procent svarar att de har sett reklam på nätet där samma produkter eller tjänster som de tidigare köpt har utannonser­ats. 80 procent av de som har sett reklamen menar dessutom att det har varit reklam för exakt samma produkt eller tjänst som de köpt.

Tre av fyra är negativa till reklamen. Vanligaste orden för att beskriva den är ”förföljd”, ”bevakad” och ”onödig då jag redan köpt samma sak”.

– Vi är ju för kommunikat­ion, vi tror på reklamens kraft. Men vi tror också på att våra medlemmar, precis som olika typer av konsulter och mediebyråe­r, måste vara lyhörda för konsumentm­akten också och det här är ett ganska bra exempel på hur det många gånger kan gå snett, säger Anders Ericsson, vd för Sveriges annonsörer.

DET SOM IRRITERAR mest är att reklamen fortsätter att poppa upp flera veckor efter det man köpt en produkt eller bara tittat på en produkt.

– Har du köpt en resväska kanske du inte vill köpa sju till. Dessutom är det rent kostnadsmä­ssigt ett slöseri för våra medlemmar annonsörer­na, där mediebyrån skor sig, säger Anders Ericsson.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden