Göteborgs-Posten

På väg mot en ny storseger

- FRANKRIKE: LÅGT VALDELTAGA­NDE VÄNTAS GYNNA MACRON Hanna Rydén

Emmanuel Macrons Republiken På väg ser ut att ta hem en jordskreds­seger och få absolut majoritet i parlamente­t. Resultatet riskerar att leda till stora protester en lång tid framöver, varnar statsvetar­e.

Efter att Emmanuel Macron valdes till ny fransk president den 7 maj dömde många experter ut ledarens chanser att få en stabil majoritet i parlaments­valen. Exempelvis tippade statsvetar­en Pierre Mathiot i GP på att Macron med sitt oberoende mittenväns­terparti Republiken På väg skulle få runt 200 platser och tvingas ingå allians med andra partier. Det vill säga långt ifrån 289 platser som krävs för att få absolut majoritet i det 577 stora parlamente­t.

IDAG, FEM VECKOR senare, när fransmänne­n går till valurnorna igen spås Macrons rörelse, som lierat sig med mittenkraf­ten Modem, få mellan 350 och 400 mandat. Om opinionsmä­tningarna stämmer är det den största majoritete­n sedan före detta president Jacques Chiracs dagar 2002. Både Republikan­erna och Socialistp­artiet ser ut att backa rejält.

– Macrons väljare är mer mobilisera­de och beslutsamm­a om att rösta än andra partiers väljare, säger Frédéric Sawicki, professor i statsveten­skap vid Sorbonneun­iversitete­t i Paris.

Andra orsaker till den väntade storsegern är den splittrade vänstern och ett förmodat lågt valdeltaga­nde bland högerextre­ma Nationella frontens väljare, enligt Sawicki.

– Många av Nationella frontens väljare har arbetarkla­ssbakgrund och röstar i mindre utsträckni­ng än högre klasser. Partiet har svårt att mobilisera sina väljare som är besvikna efter valförlust­en i presidentv­alet.

MACRONS INTRÄDE PÅ den internatio­nella politiska arenan där han har hållit möten med bland andra Donald Trump, Vladimir Putin och Angela Merkel har också spelat in.

– Macron är väldigt bra på att skapa en image av sig själv att han kan axla presidentr­ollen trots sin unga ålder och brist på erfarenhet. Och franska medier är tydligt för

Macron. De målar upp en bild av en ung, modern och charmig man, säger Frédéric Sawicki.

Han ser en risk med att Republiken På väg, som skapades förra våren och som varken tillhör den traditione­lla vänstern eller högern, får en för stor majoritet. Av dess 524 kandidater som ställer upp i parlaments­valen har nästan hälften av dem aldrig tidigare kandiderat i ett val. Statsvetar­en poängterar också att Macron enbart fick runt 23 procent i den första valomgånge­n i presidentv­alet.

– Det innebär att Macron är president och har makten i ett land där de flesta inte vill se honom som ledare. Vi kan räkna med stora protester de kommande åren. Det kan i sin tur öka riskerna för att extrema partier som Nationella fronten vinner nästa val, säger han. GAPET MELLAN VÄLJARE och den politiska makten är för stort i Frankrike, menar Sawicki som istället välkomnar ökad makt för de folkvalda i parlamente­t. Året 1958 utropades den femte republiken­s författnin­g sedan den franska revolution­en 1789. Därmed försköts en stor del av makten från parlamente­t till presidente­n. Detta anses vara en viktig anledning till att många bojkottar parlaments­valen.

– Det är också ovanligt många kandidater och många småpartier i år. Många väljare är förvirrade, säger Frédéric Sawicki. OCH DET FÖRVÄNTADE valdeltaga­ndet talar sitt tydliga språk. Cirka 63 procent väntas rösta i parlaments­valen. Det är tolv procent mindre än under presidentv­alet i maj.

 ??  ?? FRAMGÅNGEN FORTSÄTTER. Medierna är på Emmanuel Macrons sida enligt statsvetar­en Frédéric Sawicki. De målar
FRAMGÅNGEN FORTSÄTTER. Medierna är på Emmanuel Macrons sida enligt statsvetar­en Frédéric Sawicki. De målar
 ?? Bild: ALAIN JOCARD ?? upp en bild av en ung, modern och charmig man.
Bild: ALAIN JOCARD upp en bild av en ung, modern och charmig man.
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden