Göteborgs-Posten

Så kan du hjälpa oroliga barn

-

Ta barnets oro och känslor på allvar. Låt barnet få diskutera sin oro.

Prata aktivt om situatione­n. Informera om vad barnet kan göra som individ och i grupp.

Förmedla kärlek och en grundlägga­nde känsla till både naturen och andra människor.

Ge barnet hopp. Visa positiva förebilder och lösningar. Hitta konstrukti­va sätt att hantera stressen.

Stärk värderinga­r som solidarite­t, samarbete och fredlig konfliktlö­sning.

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden