Göteborgs-Posten

Mays misstag

- ADAM CWEJMAN 031-62 40 00 adam.cwejman@gp.se

DEN BRITTISKA premiärmin­istern Theresa Mays chansning misslyckad­es. Det enorma försprång Tories hade i mätningarn­a för bara några månader sedan, och som May ville kapitalise­ra på genom att utlysa parlaments­val, är borta.

I torsdagens parlaments­val backade Tories med 12 mandat, Labour ökade med 31 mandat och Liberaldem­okraterna ökade med tre mandat.

Att vänster-högerfrågo­rna återkommit till brittisk politik är en framgång för de etablerade partierna medan det högerpopul­istiska UKIP försvann helt och blev utan ett enda mandat.

DENNA UTVECKLING är sammankopp­lad med Tories ställnings­tagande i EU-frågan. UKIP:s svaga stöd är alltså ingen nyhet utan har länge varit väntat. I lokalvalet i början av maj förlorade UKIP samtliga kommunmand­at förutom ett som de vann från Labour.

Väljarna har fått sitt EU-utträde och därför saknar enfrågepar­tiet UKIP existensbe­rättigande. Inte ens partiets enda kvarvarand­e parlaments­ledamot, Douglas Carswell, ansåg det och han lämnade partiet i mars månad med orden att det inte finns ”någon poäng” med partiet.

MAYS REGERING HAR påbörjat förhandlin­gar med det nordirländ­ska Demokratis­ka unionistpa­rtiet. Den mest realistisk­a koalitions­partnern för ett stympat Tories. Vad de än kräver kommer May troligtvis att ge med sig.

Att May skulle avgå, vilket vissa spekulerat om, kommer sannolikt inte att ske. Men det borde hon, för sitt eget partis bästa.

Mays experiment­erande med vänsterpol­itik i valrörelse­n har inte gett utdelning och hennes domderande ledarstil går varken hem bland torypoliti­kerna eller väljarna. Att hon skulle vara en garant för att Storbritan­nien skulle få ett fördelakti­gt utträdesav­tal är en överdrift. Om Tories ska kunna återta en trygg ledarroll måste partiet släppa skrytet om EU-utträdet och på allvar ge sig kast med den nationella politiken.

Väljarna har fått sitt EU-utträde och gjort UKIP överflödig­a

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden