Göteborgs-Posten

Nästa uppslag:

-

En lång karriär i leksaksbra­nschen Inga-Lisa Holmgren, 87, jobbar kvar på familjeför­etaget.

Läraryrket lockar ännu efter 40 år Kajsa Pettersson, 69, väljer och vrakar bland lärarjobbe­n.

Sportfotog­rafen vägrar lägga av Bobbo Lauhage, 68, har inga planer på att släppa sargkanten.

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden