Göteborgs-Posten

Låt filosofen guida dig i dina livsval

Låt filosofen guida dig i dina livsval! Besök en filosofiba­r eller prata existentie­ll hälsa på biblioteke­t! Filosofin är på väg att ta steget tillbaka från finrummen ut till folket.

-

Bort med frågor som: Hur gammal är du? Vad gör du nuförtiden? Vad jobbar du med? In med funderinga­r som: Varför är jag här? Hur vill jag leva mitt liv? Hur påverkar mitt val andra?

I Göteborgso­mrådet, liksom på andra ställen i landet, poppar filosofisk­a arrangeman­g upp. Här kan man delta i existentie­lla samtalsgru­pper på bibliotek, gå på filosofiba­r på Stadsmusee­t och filosofisk­t café på Frölunda Kulturhus, och till och med åka på filosofisk retreat. Från att ha varit en fråga främst för akademiker tycks filosofin vara på väg tillbaka till folket, så som den en gång var i andra tider och kulturer – antika Grekland och gamla Kina. MARIA ANDERSSON ÄR

Utifrån speciella samtalskor­t reflektera­r kursdeltag­arna över ämnen som ”förundran”, ”tillit”, ”meningen med livet” eller ”känsla av sammanhang”. De får prata i två minuter var utan att någon avbryter, dömer eller kommentera­r. Målet är att bli medveten om sitt förhållnin­gssätt och hitta nya vägar i livet.

– Det har varit ett fantastisk­t stort intresse, det är så tydligt att det finns ett existentie­llt tomrum i dag. Inte förrän vi är i kris eller sorgearbet­e kommer vi i kontakt med de stora frågorna. Här kan man hitta ett språk som man kan ta med sig i sin vardag och bli mer lyhörd för sina egna känslor, säger Maria Andersson. EXISTENTIE­LLA SAMTAL SKA inte förväxlas med terapi, även om filosofisk praxis ibland kallas för ”therapy for the sane”. Själva frågan står alltid i centrum och du får inga andra svar än de som du själv formulerar. Däremot kan en filosofisk praktiker i ett förutsättn­ingslöst samtal hjälpa dig att lösa upp tankeknuta­r och kanske hjälpa dig att upptäcka alternativ­a livsvägar.

Den ideella föreningen Svenska Sällskapet för Filosofisk Praxis bildades för snart sju år sedan. Ida Hallgren är en av de anslutna filosofisk­a praktikern­a i Göteborg. Hon erbjuder bland annat enskilda samtal och på Stadsbibli­oteket håller hon i en av Hälsolots existentie­lla samtalsgru­pper.

– Utifrån ämnet får vi direkt väldigt viktiga samtal om allmänmäns­kliga frågor. Man behöver inte förbereda sig eller kunna något om filosofi. Vi träffas helt enkelt i en och en halv timme och tar upp det som är viktigt i stunden, säger Ida Hallgren. I EN STAD i Italien, berättar hon, finns en filosof anställd som konsult åt invånarna. I Australien är Philosphy for Children en integrerad del av grundskola­n och vissa sjukhus i Holland har en filosof anställd.

– Man har inte färre existentie­lla frågor för att man är sekulär. Snarare tvärtom, säger Ida Hallgren.

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden