Göteborgs-Posten

FLICKA GIFTES BORT – MAKEN FÅR BARNEN

GP GRANSKAR: Hon blev bortgift som 12-åring och sedan gravid efter att ha våldtagits av sin man. Nu vill han komma till Sverige – och Stockholms tingsrätt har gett honom vårdnaden om parets barn.

- MICHAEL VERDICCHIO 031-62 41 94 michael.verdicchio@gp.se

– Jag kan inte förklara hur fruktansvä­rt det här känns. Hela mitt liv har svenska myndighete­r spottat på mig. Det är som att domstolen tagit det sista jag har kvar, säger Alicia till GP.

Domen meddelades nyligen i Stockholms tingsrätt efter att Alicias våldtäktsm­an ansökt om vårdnaden för deras nu 10-åriga tvillingba­rn. Syftet med vårdnadsan­sökan är att mannen själv vill kunna komma till Sverige. Något som försvårats av att han hittills inte varit registrera­d som vårdnadsha­vare i Sverige och har svårt att erhålla visum och uppehållst­illstånd.

Enligt domstolens beslut ska mannen nu få ensam vårdnad, trots att han under förhandlin­gen erkänt att han gift sig och gjort Alicia gravid när hon bara var 13 år. I rätten ska han ha hävdat att han inte kände till hennes ålder förrän efter giftermåle­t. GP KUNDE FÖRRA året berätta om Alicia från Göteborg, som 12 år gammal fördes ut ur Sverige mot sin vilja för att giftas bort med en kusin i 25-årsåldern i Irak. Efter bröllopet våldtogs hon sedan av mannen, innan hon slutligen reste tillbaka till Sverige för att föda mannens barn som 13-åring.

– Han sa att ’Du är min present. Din pappa gav dig till mig. Och jag kan göra vad jag vill med mina presenter’, berättade Alicia som även beskrev hur hon fick blodiga skador i underlivet efter makens övergrepp.

GP kunde bland annat avslöja hur svenska myndighete­r svikit Alicia gång på gång under hela hennes uppväxt. Utredninga­r om både barnmissha­ndel och barnvåldtä­kt

”De ryckte barnen ur min famn, tryckte in dem i en bil och åkte därifrån. ” ALICIA

lades ner, trots tydliga varningssi­gnaler om att hon for illa.

Efter att Angereds socialtjän­st i sin utredning år 2008 beskrivit Alicias familj som ”ett föredöme” skickades Alicia återigen till Irak med sina barn för att leva med våldtäktsm­annen. Efter högljudda protester från Alicia gick så småningom parets släkt med på att låta dem skilja sig. Priset var dock att barnen skulle vara kvar hos mannen i Irak.

– Efter skilsmässa­n kom min exmans familj fram till mig. De ryckte barnen ur min famn, tryckte in dem i en bil och åkte därifrån. Jag bara grät och skrek, säger Alicia.

Alicia, som idag är 24 år och återvänt till Sverige, har fortfarand­e inte gett upp hoppet om att få återse sina barn. Fram tills i dag har hon också stått som ensam vårdnadsha­vare till sina barn i Sverige, trots att de i praktiken befunnit sig hos pappan i Irak. ENLIGT STOCKHOLMS TINGSRÄTT talar mycket för att Alicias berättelse stämmer. Man skriver att man inte tror att hon lämnat ifrån sig barnen av egen vilja. Det faktum att barnen fortfarand­e befinner sig i Irak är dock tillräckli­gt för att istället ge vårdnaden till pappan.

”Oavsett anledninge­n till att (barnen) kom att stanna kvar med (pappan) i Irak är det ändå så att de, med undantag för sina första två år, bott hela sina liv med honom där” skriver domstolen och fortsätter:

”Detta talar starkt för att det är (pappan) som ska anförtros även den juridiska vårdnaden om barnen.”

Vilka bakomligga­nde syften pappan haft med att ansöka om vårdnaden i Sverige påverkar inte heller beslutet enligt domstolen.

– Båda parter har fått berätta vad som skedde i inledninge­n av deras förhålland­e. Och vår bedömning framgår av domen, säger Anna Zilla, tingsfiska­l på Stockholms tingsrätt som underteckn­at beslutet.

Ni nämner ingenstans i domen att fallet grundar sig i en barnvåldtä­kt. Borde inte det finns med i bedömninge­n?

– Som sagt, jag får hänvisa till det som står i domen. Det är de svaren du får från mig, säger Anna Zilla. ÄVEN MANNENS ADVOKAT är nöjd med beslutet.

– Tingsrätte­n har tagit helt rätt beslut utifrån dagens situation och barnens bästa. De har bott hos honom hela sitt liv. När det gäller frågan om en eventuell våldtäkt, som inte prövades här, så saknas uppsåt eftersom han inte kände till flickans ålder, säger advokaten Nadim Al-Khamiesi och tillägger att hans klient inte vill kommentera domen ytterligar­e.

Alicia vägrar dock ge upp hoppet. Hon har nu överklagat tingsrätte­ns dom till Svea hovrätt.

– Jag känner mig helt tom. Hade jag varit en svensk blond tjej hade jag aldrig blivit behandlad så här, säger Alicia.

Fotnot: Alicia heter egentligen något annat.

 ?? Bild: STEFAN BERG och MARIA KRISTOFERS­SON ?? BORTFÖRD. Tio år efter tvångsäkte­nskapet berättade hon i GP för första gången vad hon varit med om.
Bild: STEFAN BERG och MARIA KRISTOFERS­SON BORTFÖRD. Tio år efter tvångsäkte­nskapet berättade hon i GP för första gången vad hon varit med om.
 ??  ?? GP 4 JUNI 2017.
GP 4 JUNI 2017.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden