Är Sve­ri­ge ett rikt land?

Göteborgs-Posten - - FRIA ORD -

Det räc­ker att lä­sa GP för att kon­sta­te­ra vil­ka pro­blem vi har på allt fler om­rå­den. Är man till ex­em­pel sjuk så ris­ke­rar man ham­na på ga­tan (GP 25/4).

Vad är det för fel i sam­häl­let i dag då vi in­te ens kan ta hand om de sju­ka och fat­ti­ga? Al­la har in­te den kraft som be­hövs för att le­va.

Var det bätt­re förr? Det är frå­gan om det in­te var just det?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.