Ka­o­tiskt på Land­vet­ter

Göteborgs-Posten - - FRIA ORD - Le­na Olsson

Än en gång mås­te jag frå­ga hur den som pla­ne­rat för hämt­ning och läm­ning av flyg­re­se­nä­rer har tänkt, om hen över hu­vud ta­get tänkt? Den mi­ni­ma­la ytan in­nan­för bom­mar­na som skall rym­ma al­la des­sa bi­lar plus re­se­nä­rer med ba­gage som skall stu­vas in el­ler ut och till fots ta sig ut från P-om­rå­det. Re­na ka­o­set var­je gång. An­står det en av Sve­ri­ges störs­ta (och väx­an­de!) flyg­plat­ser att be­hand­la si­na re­se­nä­rer på det­ta sätt? Gör om och gör rätt! fli­tig men fru­stre­rad re­se­när

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.