Inga fa­ke news

Göteborgs-Posten - - FRIA ORD -

till Gun­nar Ene, 24/4

Nej, in­komst på 15 000 kro­nor per må­nad är in­te fa­ke news men rör tro­li­gen små­fö­re­ta­ga­re-en­sam­fö­re­ta­ga­re inom hant­verkoch ser­vice­sek­torn.

Har själv va­rit en­sam­fö­re­ta­ga­re i 25 års tid med främst pri­vat­per­so­ner som kun­der och det är ing­en dans på ro­sor. Kun­der­na gnäl­ler när de får en fak­tu­ra på 500 kro­nor / tim­ma. Vad de in­te för­står är att ef­ter moms och ar­bets­gi­var­av­gif­ter, kost­na­der för re­vi­sor, bil, lo­kal, verk­tyg med me­ra är det ba­ra en hund­ra­lapp kvar in­nan

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.