KD sat­sar på äld­re och vård

Göteborgs-Posten - - NYHETER -

PO­LI­TIK: Vård och om­sorg för äld­re är fo­kus i Krist­de­mo­kra­ter­nas vår­mo­tion.

Par­ti­et fö­re­slår ett pa­ket för nä­ra vård som ska ge al­la äld­re rätt till vård i hem­met.

– Det­ta är den sto­ra ny­he­ten i mo­tio­nen, sä­ger par­ti­le­da­ren Eb­ba Busch Thor på en press­kon­fe­rens.

Den hand­lar om att kom­mu­na­la vård­team ska kun­na ge vård i hem­met. Tea­men ska be­stå av un­der­skö­ters­kor, di­strikts­skö­ters­kor, ar­bets­te­ra­peu­ter, fy­si­o­te­ra­peu­ter, di­e­tis­ter och de­mens­skö­ters­kor. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.