En som­rig piz­za seg­ra­de i årets SM

Göteborgs-Posten - - NYHETER -

Sve­ri­ges bäs­ta piz­za knå­das av Amir Bo­zag­hi­an på re­stau­rang Vez­zo i Umeå. Hans vin­nan­de bi­drag i årets piz­za-SM ska på­min­na om som­ri­ga kväl­lar i träd­går­den.

En esta­te, ita­li­ens­ka för som­mar, är ba­kad på sur­deg med mo­za­rel­la, lammkorv, vin­del­rökt sid­fläsk, spar­ris, ugns­ba­kad lök, ramslök, ci­tron­kräm och kras­se.

– Som­mar för mig är spar­ris, po­ta­tis och lammsal­sic­cia på gril­len. Jag vil­le att den skul­le sma­ka som när du sit­ter ute i träd­går­den och äter, men på en piz­za i stäl­let för en tall­rik, sä­ger en se­ger­ru­sig Amir Bo­zag­hi­an.

Amir Bo­zag­hi­an bör­ja­de ba­ka piz­za för fem år se­dan när han öpp­na­de re­stau­rang Vez­zo i Umeå.

Den sto­ra piz­zat­ren­den just nu är sur­degs­bott­nar och eko­lo­gis­ka rå­va­ror.

– Hem­lig­he­ten är att tes­ta sig fram och vå­ga miss­lyc­kas. De­gen är vik­ti­gast, det är där du sät­ter din prä­gel, sä­ger han.

Amir Bo­zag­hi­an äls­kar piz­za så myc­ket att han all­tid tar sig till den bäs­ta piz­ze­ri­an i var­je land som han re­ser till.

– Jag vill tes­ta piz­zan och jag vill se hur de gör den. Jag tar mig all­tid dit, även om jag mås­te ta mig långa sträc­kor.

Årets piz­za-SM hölls på mat­mäs­san GastroNord i Stock­holm.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.