Ny pre­miär­mi­nis­ter ut­ses näs­ta vec­ka

Göteborgs-Posten - - VARLDEN -

AR­ME­NI­EN: Ar­me­ni­ens par­la­ment kom­mer att väl­ja en ny pre­miär­mi­nis­ter den 1 maj, en­ligt ett ut­ta­lan­de på par­la­men­tets hem­si­da. Där­ef­ter vän­tas lan­det hål­la nytt par­la­mentsval.

Den ti­di­ga­re pre­miär­mi­nis­tern Serzj Sarg­si­an val­de i mån­dags att av­gå ef­ter näs­tan två vec­kor av pro­tes­ter. Han an­kla­ga­des för att klam­ra sig fast vid mak­ten. Det­ta ge­nom änd­ring­ar i för­fatt­ning­en som öka­de mak­ten för pre­miär­mi­nis­tern, en post som Sar­gi­san ny­li­gen till­träd­de ef­ter två man­dat­pe­ri­o­der som pre­si­dent.

Pro­tes­ter­na vän­tas fort­sät­ta un­der går­da­gen, och op­po­si­tio­nen an­kla­gar det sty­ran­de par­ti­et från att in­te läm­na över mak­ten. (TT)

Bild: NAREK ALEKSANYAN

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.