Miss­tänk­ta mass­gra­var fun­na

Göteborgs-Posten - - VARLDEN -

KONGO-KINSHASA: Ut­re­da­re från FN har hit­tat fem miss­tänk­ta mass­gra­var i Itu­ri­pro­vin­sen i nord­öst­ra Kongo-Kinshasa. Mer än 260 män­ni­skor har dö­dats i om­rå­det i et­nis­ka våld­sam­he­ter mel­lan folk­grup­per­na hema och len­du.

Utre­dar­na läm­nar inga de­tal­jer om de miss­tänk­ta mass­gra­var­na, men sä­ger att mel­lan de­cem­ber i fjol och mit­ten av mars i år har om­kring 120 by­ar och små­stä­der plund­rats och för­störts. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.