Ut­ri­kesmi­nis­ter pe­tas ur par­la­ment

Göteborgs-Posten - - VARLDEN -

PAKISTAN: En dom­stol i Pa­ki­stans hu­vud­stad Isla­ma­bad slår fast att ut­ri­kesmi­nis­ter

Kha­wa­ja Asif har bru­tit mot lan­dets val­la­gar och stäng­er av ho­nom från par­la­men­tet.

Domen in­ne­bär yt­ter­li­ga­re ett hårt slag för re­ge­rings­par­ti­et Pa­ki­stans mus­lims­ka för­bund (PML-N), vars le­da­re

Na­waz Sha­rif i fjol av­sat­tes från sin post som pre­miär­mi­nis­ter på grund av kor­rup­tions­an­kla­gel­ser.

Asif, som ti­di­ga­re tjä­nat som för­svars­mi­nis­ter, be­finns skyl­dig till att i strid med val­la­gar­na in­te ha re­do­vi­sat fle­ra ar­bets­till­stånd i Fö­re­na­de Ara­be­mi­ra­ten. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.