Sau­dia­ra­bi­en fort­sät­ter att av­rät­ta

Göteborgs-Posten - - VARLDEN -

SAU­DIA­RA­BI­EN: Sau­dia­ra­bi­en fort­sät­ter att hål­la en hög takt i an­ta­let av­rätt­ning­ar un­der 2018. Un­der årets förs­ta fy­ra må­na­der har 48 per­so­ner dö­dats, de fles­ta till följd av nar­ko­ti­kabrott, upp­ger Hu­man Rights Watch (HRW).

”Många fler män­ni­skor döm­da för nar­ko­ti­kabrott vän­tar på döds­straff till följd av do­mar av Sau­dia­ra­bi­ens no­to­riskt orätt­vi­sa rätts­sy­stem”, skri­ver or­ga­ni­sa­tio­nen.

För­ra året av­rät­ta­des 146 per­so­ner i kung­a­dö­met, där döds­straf­fet van­ligt­vis verk­ställs ge­nom hals­hugg­ning med svärd. (TT

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.