Nytt bak­slag för spans­ka PP ef­ter snat­te­ris­kan­dal

Göteborgs-Posten - - VARLDEN -

SPA­NI­EN:

Pro­ble­men för spans­ke pre­miär­mi­nis­tern Ma­ri­a­no Ra­joys kon­ser­va­ti­va re­ge­rings­par­ti Par­ti­do Po­pu­lar (PP) fort­sät­ter. På ons­da­gen med­de­la­de PP-po­li­ti­kern Cristi­na Ci­fu­en­tes att hon av­går från sin post som re­gi­on­chef i Madrid, ef­ter att ha snat­tat...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.