Tim Bergling tog sitt liv

Göteborgs-Posten - - KULTUR - JO­HAN LIN­DQVIST

Tim ”Avicii” Bergling val­de att av­slu­ta sitt eget liv. Det be­kräf­tar den svens­ke su­per­stjär­nans fa­milj.

I ett brev som skic­ka­des till me­dia i går ef­ter­mid­dag be­rät­tar Tim ”Avicii” Berglings fa­milj att ar­tis­ten och låt­skri­va­ren av­slu­ta­de sitt eget liv. Bre­vet skic­ka­des via fa­mil­jens press­kon­takt Eb­ba Lin­dqvist.

Bre­vet i sin hel­het finns här ne­dan.

Det var på ef­ter­mid­da­gen för­ra fre­da­gen som den svens­ka su­per­stjär­nan, låt­skri­va­ren och dj:n Tim ”Avicii” Bergling hit­ta­des död på ett lyx­ho­tell i Mus­kat i Oman.

Härom­da­gen gick Tim Berglings fa­milj ut med ett förs­ta brev där man tac­ka­de för allt stöd och all kär­lek. ”Tack för de ini­ti­a­tiv som ta­gits för att hed­ra Tim, som sam­ling­en på Ser­gels torg, kyrk­kloc­kor som spe­lat hans mu­sik och tys­ta mi­nut­rar runt om i värl­den”, skrev de då.

Po­li­sen på plats i Mus­kat var snabb med att gö­ra klart att det

” Han käm­pa­de verk­li­gen med tan­kar om Me­ning­en, Li­vet, Lyc­kan. Nu or­ka­de han in­te läng­re.

Han vil­le få frid.”

UR FA­MIL­JENS BREV in­te fanns någ­ra brotts­miss­tan­kar kopp­la­de till döds­fal­let. De har in­te of­fent­lig­gjort någ­ra de­tal­jer kring döds­fal­let el­ler hur Tim Bergling hit­ta­des.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.