Fler tips från Krog­kol­len

Göteborgs-Posten - - KROGKOLLEN - PORT ARTHUR (30 MARS) POMPOM (6 APRIL) PIGA (13 APRIL) BILJARDPAL­ATSET (20 APRIL)

”Stäm­ning­en får vi, trev­lig och av­slapp­nad ser­vice li­kaså, men det är dessvär­re på den all­ra vik­ti­gas­te punk­ten som vi blir be­svik­na – ma­ten har stor för­bätt­rings­po­ten­ti­al”, kon­sta­te­ra­de re­cen­sen­ten Ag­nes Ar­pi och de­la­de ut två fy­rar. ”Den hem­mak­nå­da­de de­gen är fort­fa­ran­de en höj­da­re”, tyck­te Fre­dric As­ke­rup, som ock­så gjor­de tum­men upp för skön lo­kal och bra rå­va­ror. Men re­cen­sen­ten no­te­ra­de ock­så ett ci­der­ut­bud som läm­na­de en del i öv­rigt att öns­ka. Be­tyg: tre fy­rar. ”Hög kva­li­tet på mat, dryck och ser­vice. Per­so­na­len får oss att tri­vas med sitt li­ka de­lar avslapp­na­de och pro­fes­sio­nel­la sätt”, be­röm­de Ag­nes Ar­pi ef­ter sitt be­sök på Hi­sing­en. Re­cen­sen­ten de­la­de ut fy­ra fy­rar. ”Allt hål­ler måt­tet, Biljardpal­atset ska­par en hel­kvälls­upp­le­vel­se som stic­ker ut och som man kans­ke in­te hel­ler glöm­mer” sum­me­ra­de Fre­dric As­ke­rup. Den täm­li­gen be­låt­ne re­cen­sen­ten gav fy­ra fy­rar i be­tyg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.