Änt­li­gen sal­lads­dags

Med vå­ren kom­mer su­get ef­ter en här­lig sal­lad. Gär­na med nya spän­nan­de sma­ker och som lätt kan tas med och ätas ute.

Göteborgs-Posten - - GUIDEN:FREDAG -

Kyck­lingsal­lad med rosépep­par­dres­sing

För 4 per­so­ner, 45 mi­nu­ter 500 g kyck­ling­fi­lé 2 msk ki­ne­sisk so­ja 1 msk ketchup 2 msk raps­ol­ja Till sal­la­den: 1 hu­vud is­bergs­sal­lad

1 på­se blan­da­de sal­lads­blad 3–4 to­ma­ter

1 pap­ri­ka

1 röd­lök Till dres­sing­en: 1 dl ma­jon­näs

1 dl crè­me fraiche

1 dl vat­ten

1 tsk rosépep­par

1 tsk fransk se­nap

1 tsk konc. kyck­ling­fond salt Att äta till: 4 ski­vor vitt mat­bröd 1 vit­löks­klyf­ta blad­per­sil­ja Gör så här: 1. Blan­da sam­man so­ja, ketchup och raps­ol­ja. Lägg kyck­ling­fi­lé­er­na i en ugns­fast form och pens­la på krydd­så­sen. Stek i ug­nen på 175 gra­der i cir­ka 25 mi­nu­ter. De­la det fär­di­ga köt­tet i mind­re bi­tar.

2. Blan­da dres­sing­en rakt av och sal­ta den lätt. Skär mat­brö­det i små tär­ning­ar och vänd i raps­ol­ja smak­satt med vit­lök i en ugns­fast form. När kyck­ling­en är klar sätt in bröd­bi­tar­na i stäl­let och stek tills de får fin färg.

3. Skär ned in­gre­di­en­ser­na till själ­va sal­la­den i mind­re bi­tar. Blan­da och lägg som grund. Fort­sätt med kyck­ling­bi­tar, li­te dres­sing och top­pa med per­sil­ja och bröd­bi­tar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.