Bra be­tyg även till bil­lig funk­tions­trö­ja

Göteborgs-Posten - - KONSUMENT -

TEST: När Råd & Rön tes­ta­de funk­tions­trö­jor vann vis­ser­li­gen ett av de dy­ra­re mär­ke­na, men det var in­te många po­äng ner till de som kos­tar runt hal­va pri­set. Mind SS Tee från Craft kos­tar 300 kro­nor och vann på bå­de da­moch herr­si­dan, men ba­ra ett par po­äng ba­kom hit­tar vi Sta­di­ums trö­ja från Soc som kos­tar 160 kro­nor.

Funk­tions­trö­jor är av­sed­da för trä­ning där man svet­tas myc­ket och är där­för gjor­da av syn­te­tis­ka ma­te­ri­al, främst po­ly­es­ter, som ska le­da bort svett från krop­pen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.