Alingsås vann ef­ter tung vänd­ning

Göteborgs-Posten - - SPORT - ANDRE­AS JOHNS­SON

Alingsås vän­de, vann med och 24-21 kan nu säk­ra en fi­nal­plats hem­ma i Estrad. Det­ta ef­ter en märk­lig match där man såg ut att gå en sä­ker för­lust till mö­tes bor­ta mot Mal­mö HK. – Det är ju li­te sjukt att vi vin­ner idag, sä­ger Andre­as Berg ef­ter mat­chen.

Alingsås le­der med 2–1 i mat­cher

Kam­pen om en match­boll såg, un­der sto­ra de­lar av tors­da­gens match, ut att gå till hemmalaget Mal­mö. Skå­ne­la­get var vas­sa­re, sta­bi­la­re bak­åt och ha­de, un­der mer än hal­va mat­chen, en led­ning med om­kring fy­ra bol­lar. MEN TROTS ATT man ald­rig över­ty­ga­de, el­ler fick igång spelet till hund­ra pro­cent, så lyc­ka­des Alingsås vän­da mat­chen och till slut vin­na med 24-21.

– Det är ju li­te sjukt att vi vin­ner idag, sä­ger Andre­as Berg.

Även om Mal­mö ald­rig ha­de en led­ning med mer än fem bol­lar, nå­got som är långt från omöj­ligt att ta KÄMPE. Andre­as Berg lad­dar. ikapp i handboll, så var det ett svagt AHK-spel som gjor­de att vänd­ning in­te såg ut att kom­ma.

– Det känns som om vi in­te ha­de ho­tet fram­åt och får in­te rik­tigt träff på dem bak­åt när han Lönn (Adam, väns­ter­nia) job­bar på. Men han tröt­tas ju ut i and­ra halv­lek när vi tryc­ker till ho­nom, nå­got som jag tror gör att vi vin­ner. Sen har vi li­te flyt med mar­gi­na­ler­na, de små de­tal­jer­na blir rätt sto­ra till slut. PÅ SÖN­DAG MÖTS la­gen i Alingsås och Estrad. Då kan Alingsås HK säk­ra en fi­nal­plats – som är pla­ce­rad la­gom nä­ra Andre­as Bergs bostad.

– Jag bor ju i Göteborg så jag kan ju ba­ra ta cy­keln ner till Scan­di­na­vi­um, så det är verk­li­gen en fi­nal jag vill spe­la. Vad är det man sä­ger? Jag har ”Ey­es on the price”, men vi mås­te fo­ku­se­ra på det som är kvar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.