Nej från Zla­tan till VM-spel

Göteborgs-Posten - - SPORT -

Det blir ing­et VM-spel för Zla­tan Ibra­hi­mo­vic. Hans nej till lands­la­get står fast.

– Nu är det är slut på spe­ku­la­tio­ner­na, sä­ger lands­lags­che­fen Lars Richt.

Lars Richt sä­ger i ett ut­ta­lan­de från fot­boll­för­bun­det att han pra­ta­de med Ibra­hi­mo­vic i tis­dags.

– Vi pra­tar med jäm­na mel­lan­rum, pre­cis som jag pra­tar med and­ra spe­la­re. Vi kom in på VM och då be­kräf­ta­de han att hans nej står kvar, sä­ger Richt.

– Och nu tyc­ker vi att det var dags att gå ut och ta­la om det.

Var­för just nu?

– Det har va­rit myc­ket spe­ku­la­tio­ner i oli­ka me­di­er och med tan­ke på vad han har sagt till mig så val­de vi att be­rät­ta det för al­la. Nu är det är slut på spe­ku­la­tio­ner­na.

”Det har va­rit myc­ket spe­ku­la­tio­ner i oli­ka me­di­er och med tan­ke på vad han har sagt till mig så val­de vi att be­rät­ta det för al­la”

LAS­SE RICHT Lands­lags­chef

Spe­ku­la­tio­ner­na om Ibra­hi­mo­vics even­tu­el­la med­ver­kan i som­ma­rens VM i Ryss­land tog fart när han byt­te klubb från Man­ches­ter Uni­ted till LA Ga­laxy och gjor­de suc­cé di­rekt med två mål i de­bu­ten. DEN 36-ÅRI­GE AN­FAL­LA­REN har själv spätt på ryk­tet om VM-spel ge­nom att i re­klamin­slag och in­ter­vju­er svä­vat på må­let.

Re­dan fö­re flyt­ten till USA bör­ja­de Ibra­hi­mo­vic, i sam­band med att han in­vig­de en pa­del­hall i Stock­holm, pra­ta om even­tu­ell lands­lagscome­back.

– Ing­en stäng­er dör­ren till VM, sa­de han.

Och ef­ter de­bu­ten i MLS sva­ra­de han på frå­gan om chan­ser­na till VM-spel:

– Vi får se. De ökar, sa­de den svens­ke stjär­nan.

Han har till och med sagt att han ska till Ryss­land i som­mar, dock ut­an att sva­ra på om det var med el­ler ut­an fot­bolls­skor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.