Ar­vids­son er­bjöds peng­ar för att för­lo­ra

Göteborgs-Posten - - SPORT -

TEN­NIS: Ten­ni­sens ut­red­ning om match­fix­ning vi­sar att det finns ett stort pro­blem på läg­re ni­vå. En som er­bju­dits peng­ar för att för­lo­ra en match är den fö­re det­ta WTA-spe­la­ren

– Jag fick ett med­de­lan­de på Fa­ce­book att jag skul­le få fle­ra mil­jo­ner om jag förlorade med vil­je, sä­ger hon till P4 Hal­land.

– Jag ha­de pre­cis hört om en rysk spe­la­re som bli­vit av­stängd för att in­te ha sagt till om att hon er­bju­dits peng­ar, så jag viss­te att jag var tvung­en att sä­ga till. Det gjor­de jag och så gjor­de Ten­nis Integri­ty en ut­red­ning.

Hon sä­ger att hon ock­så hört att and­ra ten­nisspe­la­re fått er­bju­dan­den om lägg­mat­cher. Ar­vids­son la­de av för två år se­dan. (TT)

So­fia Ar­vids­son.

Bild: ADAM IHSE

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.