VM i fa­ra för tys­ke stjär­nan

Göteborgs-Posten - - SPORT -

FOT­BOLL: Som om det in­te vo­re nog med att hem­ma­föll med 1–2 mot i den förs­ta se­mi­fi­na­len av Cham­pi­ons Le­a­gue. I mat­chen drab­ba­des den tys­ka stor­klub­ben dess­utom av fle­ra ska­dor. Mitt­bac­ken hal­ta­de av pla­nen med smär­tor i ljums­ken – och en­ligt Bild kom­mer han bli bor­ta från spel i upp till sex vec­kor. Tid­ning­en skri­ver även att som­ma­rens VM är i fa­ra för den tys­ke 29-åring­en.

”Det är ett mus­kel­pro­blem i Jérô­mes fall”, sä­ger Bay­ern Mün­chens trä­na­re till klub­bens webb­plats.

spe­lar förs­ta mat­chen i VM mot den 17 ju­ni, där­ef­ter vän­tar och i grupp­spe­let.

och fick ock­så av­bry­ta se­mi­fi­na­len mot Re­al Madrid på grund av ska­dor. (TT)

Tyskland Re­al Madrid Jupp Heync­kes Sve­ri­ge Syd­ko­rea Ar­jen Rob­ben Ja­vi Mar­tí­nez Bay­ern Mün­chen Jérô­me Bo­a­teng Mexiko

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.