FK Ko­za­ra re­pre­sen­te­rar Sve­ri­ge

Göteborgs-Posten - - SPORT -

DIV 3 NORD­VÄST­RA GÖ­TA­LAND: Di­vi­sion 3-la­get FK

Ko­za­ra kom­mer att va­ra Sve­ri­ges re­pre­sen­tant i ama­tör­tur­ne­ring­en Ue­fa Re­gi­ons Cup i bör­jan av ju­ni. I må­nads­skif­tet ok­to­ber/no­vem­ber för­ra året fick Ko­za­ra kva­la till tur­ne­ring­en i egen­skap av bäs­ta di­vi­sion 4-lag i Göteborg. Man seg­ra­de mot Hestra­fors IF i ett dub­bel­mö­te.

FK Ko­za­ra kom­mer bör­ja med att spe­la en kvaltur­ne­ring på grund av att Sve­ri­ge är lågt ran­kat i tur­ne­ring­en. Den äger rum 4-10 ju­ni i Car­diff, Wa­les, där FK Ko­za­ra kom­mer mö­ta lag från Gre­kland, Ma­ke­do­ni­en samt värd­na­tio­nen Wa­les i sin grupp.

Vin­na­ren i grup­pen samt två av de tre bäs­ta två­or­na går vi­da­re till näs­ta grupp­spelsom­gång.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.