Mos­sen­pro­fil klubb­di­rek­tör i IFK

Göteborgs-Posten - - SPORT -

031-FOT­BOLL: Max Mar­kus­son har ti­di­ga­re va­rit bå­de spe­la­re och trä­na­re i cent­rum­klub­ben Mos­sens BK – nu kan han läg­ga till än­nu ett pre­stige­fullt upp­drag på sitt dig­ra cv; klubb­di­rek­tör i IFK Göteborg.

Som GP kun­de av­slö­ja un­der ons­da­gen kom­mer 38-åring­en från Göteborg att er­sät­ta Mats Palm­gren i bör­jan av ju­ni. Max Mar­kus­son blev trä­na­re för Mos­sens se­ni­or­lag re­dan vid 24 års ål­der och har se­dan dess fort­satt sin yr­kes­ba­na i bland an­nat BK Häc­kens sty­rel­se, samt job­bat med hand­bolls-EM och ridsports-EM.

– Jag skul­le be­skri­va mig som en obot­lig fot­bolls­ro­man­ti­ker och har egent­li­gen ald­rig, för­u­tom Mos­sens BK, haft nå­got spe­ci­ellt fa­vo­rit­lag, sä­ger Mar­kus­son.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.