Iko­nisk fo­to­graf i blick­fång­et

Göteborgs-Posten - - TV GUIDE - He­le­na Björkvall/TT

Den nu­me­ra 93-åri­ge ame­ri­kans­ka fo­to­gra­fen och fil­ma­ren Ro­bert Frank ses som ban­bry­tan­de inom sitt yr­ke. I ”K spe­ci­al”-do­ku­men­tä­ren be­rät­tar den i van­li­ga fall till­ba­kadrag­ne konst­nä­ren med eg­na ord om sitt liv och si­na verk. För ho­nom har pri­vat­li­vet va­rit starkt sam­man­flä­tat med yr­kes­li­vet. Han bör­ja­de sin kar­riär som mo­de­fo­to­graf för Har­per's Ba­zaar i New York men se­na­re do­ku­men­te­ra­de han bland an­nat be­at­nik­rö­rel­sen, wa­le­sis­ka gruv­ar­be­ta­re och grup­pen The Rol­ling

Sto­nes. Som 23-åring till­bring­a­de Frank nio må­na­der på vägar­na när han res­te ge­nom USA. Han tog runt 27 000 fo­to­gra­fi­er där han bland an­nat skild­ra­de män­ni­skor i samhällets bot­ten­skikt. Re­san re­sul­te­ra­de i fo­to­bo­ken ”The ame­ri­cans” som sågs som ny­ska­pan­de i sitt sätt att skild­ra män­ni­skor.

Foto: As­semblage Films I en do­ku­men­tär be­rät­tar fo­to­gra­fen Ro­bert Frank själv om sitt liv.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.