Ak­ti­vist fej­ka­de sitt ur­sprung

Göteborgs-Posten - - TV GUIDE -

Som­ma­ren 2015 ham­na­de Rachel Do­le­zal, då med­bor­gar­rätts­ak­ti­vist och lä­ra­re i af­ri­ka­nistik, i den mass­me­di­a­la het­luf­ten när det av­slö­ja­des att hon ha­de lju­git om sin bak­grund och om att hon var svart. Se­na­re till­stod Do­le­zal i en in­ter­vju att hon fötts vit men iden­ti­fi­e­rar sig som svart. En de­batt om ras och iden­ti­tet bröt ut. Do­ku­men­tä­ren ”The Rachel di­vi­de” föl­jer Nke­chi Ama­re Di­al­lo, som hon nu­me­ra he­ter, och hen­nes två sö­ner i köl­vatt­net av skan­da­len. Net­flix

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.