KRYSSRING

Göteborgs-Posten - - KORS & TVARS -

De tom­ma ru­tor­na ska fyl­las med kryss el­ler ring­ar. Var­je vågrät och lod­rät rad ska in­ne­hål­la li­ka många kryss som ring­ar, allt­så sju av var­je sort. Det får ald­rig va­ra fler än två kryss el­ler två ring­ar i rad. En vågrät rad får ald­rig va­ra iden­tisk med en an­nan vågrät rad, och de lod­rä­ta raderna får in­te hel­ler upp­re­pas. Lös­ning­en pub­li­ce­ras på mån­dag.

© Bulls

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.