Clin­tan ba­ra fort­sät­ter

Göteborgs-Posten - - FILM RECENIONER -

Clint Eastwoods två se­nas­te lång­fil­mer Ame­ri­can sni­per och Sul­ly var helt okej, ut­an att hål­la topp­klass. Med tan­ke på att den här re­gis­sö­ren fyl­ler 88 om en må­nad kans­ke det är dags att bör­ja tän­ka på pen­sion, men Clin­tan ger sig in­te. Ter­ro­rist­dra­mat The 15:17 to Paris har re­dan haft pre­miär i USA. Nu pla­ne­rar Eastwood en film kal­lad The mu­le. Där skall han även ha hu­vud­rol­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.