Film för fyr­ben­ta

Göteborgs-Posten - - FILM RECENIONER -

Barn­vagns­bio är top­pen för al­la film­in­tres­se­ra­de små­barns­för­äld­rar, men hund­bio? På Bio Ca­pitol, som lig­ger vid Skanstor­get, gjor­de man härom året ett för­sök med dogs al­lo­wed på Lau­rie An­der­sons He­art of a dog. Nu upp­re­pas kon­cep­tet med Wes An­der­sons Is­le of dogs, som har pre­miär om en vec­ka. Hun­dar­na kom­mer att få ny­in­köp­ta flee­ce­fil­tar att lig­ga på. Nu gäl­ler det ba­ra att jyc­kar­na in­te blir osams och skäl­ler för myc­ket me­dan fil­men på­går. Hyfsat många bil­jet­ter är re­dan bo­ka­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.