Wil­lis loc­kar in­te läng­re

Göteborgs-Posten - - FILM RECENIONER - MATS JOHNSON no­je@gp.se I dag spa­nar vi på Bru­ce Wil­lis då­li­ga om­dö­me, hund­bio i Göteborg och Clint Eastwoods upp­skjut­na pen­sion.

Bru­ce Wil­lis-ac­tionrul­len De­ath wish var in­te ens i när­he­ten av att ham­na högt på bi­o­top­pen. Att Wil­lis in­te läng­re drar publik hand­lar i förs­ta hand om att han väl­jer fel fil­mer (De­ath wish är kass) el­ler vad sägs om Pre­cious car­go, First kill och On­ce upon a ti­me in Ve­nice? I den sist­nämn­da fil­men, som kom för­ra året, be­slu­tar sig en pri­vat­de­tek­tiv i L A för att häm­nas på det gäng som stu­lit hans hund. Fil­men to­tal­så­ga­des från al­la håll. Die hard och Pulp fic­tion bör­jar kän­nas väl­digt av­lägs­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.