Läs mer de­batt!

Göteborgs-Posten - - DEBATT -

Slut­re­plik / Bild­ning. Att, som Alliansen vill, en­bart gö­ra este­tiskt äm­ne möj­ligt som till­val på vis­sa pro­gram, in­ne­bär att många ele­ver in­te kom­mer att kän­na att de har möj­lig­het att bred­da sin utbildning med ett este­tiskt äm­ne, skri­ver Niclas Malm­berg (MP). gp.se/de­batt

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.