Fak­ta: New Wa­ve i siff­ror

Göteborgs-Posten - - EKONOMI -

Här ne­dan kan du se hur det gick för New Wa­ve Group un­der årets förs­ta kvar­tal. Inom pa­ren­tes ser du mot­sva­ran­de siff­ra för sam­ma kvar­tal i fjol. Al­la siff­ror är av­run­da­de och står, om ing­et an­nat anges, i mil­jo­ner svens­ka kro­nor. Om­sätt­ning: 1 273 (1 264) Rö­rel­se­re­sul­tat: 19 (43) Re­sul­tat fö­re skatt: 8 (31)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.